Осмислите боља предавања брже
1.Pridjevi su [promjenjive] riječi koje izriču kakvo je što, čije je što i od čega je što. 2. Dijelimo ih na (abecednim redom) [opisne] i  [posvojne.] 3. Uvijek stoje uz [imenicu] i pobliže ju označuju. 4. Pridjevima podcrtanim u sljedećem ulomku odredi padež, rod i broj.  Ole i Trufa  Šuma je bila velika, gusta, puna [N ž. r. jd.] svih vrsta listopadnog [G s. r. jd.] drveća.  Bio je mjesec studeni. Obično je u to vrijeme godine hladno i dogodi se da čak ponekad i sniježi, ali ovaj studeni bio je relativno topao [N m. r. jd.]. Noći su bile hladne i vjetrovite [N ž. r. mn.], ali čim bi sunce jutrom izašlo, postajalo bi toplije... Kidala ga je kiša, vjetar, padalo bi danju, padalo bi noću – oblikujući debeli [A m. r. jd.] sag na šumskome [L m. r. jd.] podu. 5. Promjena pridjeva po stupnjevima naziva se (hrvatski naziv prvi) [stupnjevanje] ili [komparacija]. 6. Hrvatski jezik ima tri stupnja (redom): [pozitiv], [komparativ] i [superlativ]. 7. Superlativ se tvori uz pomoć predmetka [naj] i [komparativa]. 8. Komparativ pridjeva DOBAR glasi [bolji]. 9. U komparativu MLAĐI javila se jedna glasovna promjena. Koja? [jotacija] 10.  Ako komparativ glasi LJEPŠI, kako glasi pozitiv? [lijep].

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Заједница Vesnakovacevic 5. razred

profesorica hrv. jezika, uciteljica savjetnica - Хрватска

Промени шаблон

Интерактивне активности