1) Где и кад је Вук Караџић упознао Јернеја Копитара? a) У Пешти 1813. године b) У Београду 1814. године c) У Бечу 1813. године 2) Које године је Вук објавио: ,,Малу простонародну славено-сербску пјеснарицу" и ,,Писменицу сербскога језика по говору простога народа писану"? a) 1814. b) 1818. c) 1813. 3) По чему је значајна 1836. година у Вуковом раду? a) Уводи слова: Њ, Љ, Ћ, Ђ, Ј, Џ b) Уводи у азбуку слово Х c) Објављује ,,Српски рјечик" 4) При изради другог издања ,,Српског рјечника" (1852), ко је био Вуков сарадник? a) Петар Петровић Његош b) Јернеј Копитар c) Ђура Даничић 5) Међу највећим Вуковим неистмишљеницима били су митрополит Стратимировић и... a) Кнез Михаило b) Јован Хаџић c) Ђура Даничић 6) Којој групи словенских језика припада српски језик? a) исочнословенска група b) западнословенска група c) јужнословенска група 7) Која година се сматра почетком словенске писмености? a) 863. b) 878. c) 823. 8) Који је био први књижевни језик Срба? a) Славенски језик b) Старословенски језик c) Словачки језик 9) Који је најстарији сачувани рукопис на српскословенском језику? a) Мирослављево јеванђеље b) Јованово житије c) Житије Светог Саве 10) Које године је написан Душанов законик? a) 1348. b) 1350. c) 1349. 11) Који се изговори употребљавају у савременом српском језику? a) Екавски b) Икавски c) Ијекавски 12) Млађи дијалекти штокавског наречја имају: a) четири акцента и седам падежа b) три акцента и шест падежа c) три акцента и седам падежа 13) Ко су најпознатији ученици Ћирила и Методија? a) Климент и Наум b) Јован и Павле c) Климент и Метохије 14) Ко је саставио прво словенско писмо - глагољицу? a) Методије b) Ћирило c) Наум 15) Који је назив за све редакције старословенског језика? a) Народни језик b) Рускословенски c) Црквенословенски језик

Историја језика

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?