Осмислите боља предавања брже
1) Јован Јовановић Змај по занимању је био a) новинар b) лекар c) пекар d) апотекар 2) Чика Јова је рођен у  a) Београду b) Нишу c) Новом Саду d) Пожаревцу 3) У песми "Мали брата", биће гужве кад дође тата јер је a) дечак покварио сат b) поцепао меду c) покварио телевизор d) успавао се за школу 4) У песми "Материна маза" Лаза се стално љути a) јер је несрећан b) зато што је размажен c) јер му је досадно d) зато што је неодлучан 5) "Срда" је девојчица Ева која се  a) стално смеје b) често плаче c) која зановета d) која се дури и љути 6) Јован Јовановић Змај није написао песму a) "Свет" b) "Таши, таши" c) "Телефонијада" d) "Мали Јова" 7) У песми "Пачија школа" стари патак је учио пачиће a) кредом и таблом b) књигом и прутом c) песмама d) да сабирају бројеве 8) Реши Змајеву загонетку: С пролећа ти очи сладим, у лето те хладим, у јесен те храним, а зими те од хладноће браним. a) месец b) сунце c) дрво d) лепеза 9) Реши загонетку: Тело ми је дрвено, срце црно, камено. Ја сам оно ђаку, што је плуг тежаку. a) оловка b) ранац c) свеска d) гумица 10) У песми "Жаба чита новине", жаба брине a) хоће ли ићи на море b) хоће ли се одселити роде c) хоће ли пресушити бара d) хоће ли се најести комараца

Јован Јовановић Змај

аутор

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Отвори кутију је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности