Тачно: Српски припада јужнословенској групи језика., У косовско-ресавском дијалекту постоје два акцента, Старословенски језик је био у употреби од 9.века, Година Вукове победе је 1847.година, Вук је глас Ј преузео из латинице, Нетачно: Српски припада западнословенској групи језика, ,,Зона Замфирова'' је пример за зетско-рашки дијалекат, ,,Сало дебелога јера либо азбукопротрес'' објављено је 1818.године, ,,Мирослављево јеванђеље'' написано је старословенским, Друго издање Вуковог Рјечника има око 26.000,

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?