Осмислите боља предавања брже
1) stone 2) frost 3) senior 4) dirt 5) cuisine 6) bank 7) mammoth 8) don 9) enable 10) mutton 11) trinity 12) through 13) Dover 14) drinkable 15) sonnet

Identify the etymology of the following words.

аутор

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Отвори кутију је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности