Осмислите боља предавања брже
Correct: FLOARE, CUFĂR, FUM, PUF, FURNICĂ, COFETAR, Incorrect: GARD, TREN, COPIL, APĂ, MARE, BOL,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности