Осмислите боља предавања брже
1) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) drept d) alungit 2) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) alungit d) drept 3) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) alungit d) right 4) Cum se numește unghiul? a) ascuțit b) obtuz c) drept d) alungit 5) Cum se numește unghiul AOB? a) ascuțit b) nul c) drept d) obtuz 6) Câte grade are un unghi drept? a) 20 º b) 180 º c) 50 º d) 90 º 7) Câte grade are un unghi alungit? a) 90 º b) 180 º c) 20 º d) 50 º 8) Câte grade are un unghi nul? a) 90 º b) 0 º c) 20 º d) 180 º 9) Care unghi este ascuțit? a) 99 º b) 180 º c) 100 º d) 20 º 10) Care unghi este obtuz? a) 20 º b) 45 º c) 120 º d) 180 º

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности