Осмислите боља предавања брже
1) CAPPUCCETTO ROSSO SI SENTE.... a) b) 2) IL BAMBINO SI SENTE.... a) b) 3) IL BAMBINO E'.... a) b) 4) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 5) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 6) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 7) LA MAMMA E'.... a) b) 8) LA BIMBA E'.... a) b) 9) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 10) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 11) I BAMBINI SONO.... a) b) 12) LA BAMBINA E'.... a) b) 13) I BAMBINI SONO.... a) b) 14) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 15) I BAMBINI SONO.... a) b) c)

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности