Осмислите боља предавања брже
True: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, nota mi, nota sol, nota dó, False: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, clave de sol, nota sol na flauta, nota dó (grave) na flauta,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности