Осмислите боља предавања брже
1) gallina a) Correcto b) Incorrecto 2) vaca a) Correcto b) Incorrecto 3) castor a) Correcto b) Incorrecto 4) ciervo a) Correcto b) Incorrecto 5) pato a) Correcto b) Incorrecto 6) doña lechuza a) Correcto b) Incorrecto 7) pájaro carpintero a) Correcto b) Incorrecto 8) hurón a) Correcto b) Incorrecto 9) rana a) Correcto b) Incorrecto 10) conejo a) Correcto b) Incorrecto 11) ardilla a) Correcto b) Incorrecto

¿Qué animales no dejaron dormir al oso?

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Отвори кутију је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности