Осмислите боља предавања брже
I - my, you - your, he - his, she - her, It - its, we - our, they - their,

Pronouns vs. Possessive adjectives

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности