Осмислите боља предавања брже
La famille - The family, père  - father, mère  - mother, frère - brother, sœur  - sister, fils  - son, fille  - daughter, grand-père   - grandfather, grand-mère - grandmother, cousin  - cousin, oncle  - uncle , tante  - aunt,

La famille: anglais-français

аутор

Табела

Сличне активности из Заједница

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности