1) Izbaci uljeza. a) Glagoli b) Pridjevi c) Prilozi d) Brojevi e) Imenice f) Zamjenice 2) I, pa, te, a, ali... Koje su to vrste riječi? a) Pridjedlozi b) Veznici c) Čestice d) Pridjevi e) Usklici f) Imenice 3) Izbaci uljeza. a) lijepo b) trčati c) stablo d) prvi e) se f) majčin

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?