Осмислите боља предавања брже
1) Veličina prostora koju zauzima neko tijelo naziva se a) površina b) zapremina c) dužina d) obim 2) Osnovna jedinica mjere za zapreminu je a) m2 b) m c) m3 d) kg 3) 1 m3 = a) 10 dm b) 100 dm3 c) 1 000 000 dm3 d) 1 000 dm3 4) 1 dm3 = a) 100 cm3 b) 1 000 cm3 c) 10 000 cm3 d) 10 cm3 5) 1 m3 = a) 1 000 cm3 b) 100 cm3 c) 1 000 000 cm3 d) 10 000 cm3 6) 1 dm3 =  a) 1 l  b) 10 l c) 100 l d) 1 000 l 7) 1 dm3 = 1 l = a) 1 h b) 1 km c) 1 kg d) 1 m 8) 1 hl = a) 1 000 l b) 10 000 l c) 10 l d) 100 l 9) 505 dm3 a) 505 000 cm3 b) 5 050 cm3 c) 505 000 000 cm3 d) 5 005 cm3 10) 205 000 000 cm3 a) 205 dm3 b) 205 m3 c) 205 km3 d) 20 500 m3  11) 25dm3 53cm3 = a) 25 530 cm3 b) 25 053 cm3 c) 25 053 dm3 d) 250 530 cm3 12) 1m3 50dm3 = a) 1 050 dm3 b) 150 dm3 c) 1 005 dm3 d) 10 500 dm3

Jedinice mjere za zapreminu

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности