Jesu li prilozi promjenjiva ili nepromjenjiva vrsta riječi? Objasni svoj odgovor., Kojoj vrsti riječi se prilažu prilozi?, Što izričemo prilozima?, Je li prilog jedna riječ ili ih može biti više?, Nabroji vrste priloga., Nabroji upitne priloge za prilog mjesta!, Nabroji upitne priloge za prilog vremena!, Nabroji upitne priloge za prilog načina!, Nabroji upitne priloge za prilog uzroka!, Nabroji upitne priloge za prilog količine!, Pišemo li česticu li iza glagola sastavljeno ili nesastavljeno?, Pišemo li česticu ne sastavljeno ili nesastavljeno s glagolima? Objasni., Je li ispravno rečenicu započeti skupom riječi DA LI ?, Kako pišemo česticu NE uz pridjeve i imenice?, Jesu li prijedlozi promjenjiva ili nepromjenjiva vrsta riječi? Objasni svoj odgovor., Kome se predlažu prijedlozi?, Što izriču prijedlozi?, Nabroji najčešće prijedloge., Objasni pravilo o pisanju prijedloga s(a)., Objasni pravilo o pisanju prijedloga k(a), Jesu li veznici i čestice promjenjiva ili nepromjenjiva vrsta riječi?, Ispred kojih veznika se obavezno piše zarez?, Gdje pišemo zarez ako na početak rečenice stavimo veznik?, Nabroji najčešće veznike., Nabroji najčešće čestice. , Što su usklici?, Kakvi su onomatopejski usklici?, Objasni pravilo o pisanju zareza kod usklika..

Prilozi, prijedlozi, veznici, usklici, čestice- ponavljanje

Табела

Насумични точак је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?