глаголи свршеног вида: прочитати, сести, појести, истрчати, препливати, склизнути, стићи, преписати, објаснити, научити, глаголи несвршеног вида: читати, седати, јести, трчати, пливати, клизити, стизати, преписивати, објашњавати, учити,

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?