Konobar: Dobar dan. Izvolite! Sven i Maja: Dobar dan. Sven: Imate li ____? Konobar: Imamo. S ledom? Sven: Ne. ____, molim Vas. Konobar: U redu. A za Vas? Maja: Jedna velika kava ____. Konobar: U redu. Je li to sve? Sven: Da, hvala. Konobar: Dakle, jedna velika kava s mlijekom i jedan sok od naranče. Sven: Tako je. I molim Vas ____. Konobar: U redu. 26 kuna. Sven: Evo 30. Zadržite ____.

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?