1) Међународни дан матерњег језика обележава се: a) датум се мења сваке године b) 21. фебруара c) 24. јануара 2) Означи НЕТАЧНУ тврдњу. Матерњи језик је онај који: a) прво научимо b) другачије зовемо први језик c) учимо као страни језик d) представља могућност наше индетификације 3) Означи слово испред НЕТАЧНЕ тврдње: a) Срби се служе српским књижевним језиком који записују ћирилицом b) Ћирилица је српско традиционално и званично писмо  c) Српски језик се, поред ћирилице, може записати и латиницом  d) Ћирилица је прво словенско писмо 4) Означи тврдњу која најбоље описује следећу професију. ЛИНГВИСТА је:  a) књижевни критичар b) научник који се бави проуавањем језика (језички стручњак) c) водитељ d) познавалац природних наука 5) Српски језик припада: a) западнословенској групи језика b) јужнословенског групи језика c) источнословенској групи језика 6) Које је писмо било основа за обликовање ћириличног писма: a) грчко унцијално писмо  b) египатско c) сумерско 7) Ко је аутор следећег принципа: „Пиши као што говориш, а читај као што је написано”. a) Сава Мркаљ b) немачки филолог Јохан Аделунг c) Вук Стефановић Караџић 8) Ко је ПРВИ заслужан за реформу наше азбуке: a) Вук Стефановић Караџић  b) Сава Мркаљ c) Јернеј Копитар 9) Под појмом стандардизован/нормиран језик подразумева се: a) да се говори само на ограниченим територијама b) да је описан у граматици, речнику и правопису c) да се не учи у школи 10) Означи НЕТАЧНУ тврдњу у вези са ЋИРИЛИЦОМ:  a) друго словенско писмо b) највероватније је настала у Бугарској  c) званично писмо српског језика d) њен творац је Ћирило 11) Изабери слово испред оне фотографије на којој се налази Вук Стефановић Караџића.  a) b) c) 12) Српски језик препознатљив је по томе што има: a) једно писмо b) два писма c) више писама 13) Сваки се глас у нашем језику, када га записујемо ћирилицом, обележава: a) помоћу два слова b) једним словом c) за неки глас не постоји одговарајуће слово 14) Најзаслужнији за прикупљање и објављивање српске народне књижевности био је: a) Доситеј Обрадовић b) Вук Стефановић Караџић c) Петар Петровић Његош

Међународни дан матерњег језика

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?