Осмислите боља предавања брже
1) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 2) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 3) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 4) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50 仙 5) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20仙 d) 50 仙 6) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50仙 7) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10仙 c) 20仙 d) 50仙 8) 这是多少令吉? a) RM 2 b) RM 5 c) RM 20 d) RM 50 9) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 10 c) RM 20 d) RM 50 10) 这是多少令吉? a) RM 10 b) RM 20 c) RM 50 d) RM100 11) 加一加,总共多少令吉? a) RM 3 b) RM 16 c) RM 25 d) RM 26 12) 总共多少钱? a) RM 1.20 b) RM 11.20 c) RM 10.20 d) RM 15.20 13) 总共多少钱? a) RM10.50 b) RM 100.50 c) RM 1.20 d) RM 1.50 14) 总共多少令吉? a) 二十令吉 b) 三十令吉 c) 三令吉 d) 四十令吉 15) 总共多少令吉? a) RM 167 b) RM 181 c) RM 175 d) RM 190

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности