1) Примарни сектор a) Пољопривреда b) Индустрија c) Грађевинарство d) Образовање e) Култура 2) Секундарни сектор a) Пољопривреда b) Индустрија c) Саобраћај d) Образовање e) Култура 3) Терцијарни сектор a) Пољопривреда b) Индустрија c) Саобраћај d) Образовање e) Култура 4) Квартарни сектор a) Пољопривреда b) Индустрија c) Саобраћај d) Образовање e) Туризам 5) Секундарни сектор a) Пољопривреда b) Грађевинарство c) Шумарство d) Здравство e) Судство 6) Терцијарни сектор a) Војска b) Полиција c) Трговина d) Лов и риболов e) Рударство 7) Квартарни сектор a) Наука b) Туризам c) Угоститељство d) Занатство e) Рударство

Сектори привреде - Авион

Табела

Визуелни стил

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?