1) Обновљиви извори a) Нафта b) Гас c) Вода d) Угаљ 2) Необновљиви извори a) Гас b) Вода c) Ветар d) Сунце 3) Обновљиви извори a) Ветар b) Угаљ c) Нафта d) Гас 4) Необновљиви извори a) Угаљ b) Ветар c) Вода d) Сунце 5) Обновљиви извори a) Сунце b) Угаљ c) Нафта d) Гас

Одрживи развој - Лавиринт

Табела

Визуелни стил

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?