Две основне гране ____ су земљорадња и ____. ____ фактори који утичу на развој ____ су рељеф, клима, вода и ____. Интензивна пољопривреда је ____ начин производње ____. Земљорадња је грана пољопривреде која се бави ____ у узгајањем ____. Воћарство је најразвијеније у области ____. ____ су сунцокрет, ____ и дуван. Највише шума на простору Србије налази се у ____. У Србији преовлађују ____.

Пољопривреда и шумарство

Табела

Визуелни стил

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?