Осмислите боља предавања брже
film making, crew members, skyscraper, slogan, endorsement, genre, dramatic, skyline, portray, viewpoint,

FILM & MEDIA - VOCABULARY PRACTICE

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности