Осмислите боља предавања брже
If I met a good-looking man/woman this evening, ..., If I lived in a bigger hovuse, ..., If I had more time, ..., If I had to get a new jo b ,..., If I was a famous film star, ....

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Насумични точак је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности