Осмислите боља предавања брже
a glass, a cup, a bottle, a piece, a carton, a plastic bag, a pack, a jar, a slice, a plate, a can, a kilo, a cardboard box,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности