Осмислите боља предавања брже
HEAD, EYE, NOSE, TOOTH, EAR, LEG, TAIL, BODY, FOOT, MOUTH, NECK.

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности