Осмислите боља предавања брже
ي د, ع ي ن, ف ي ل,

Arrange the letters to get the word appropriate for the picture.

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности