Осмислите боља предавања брже
beau - laid, beaucoup - peu, petit - grand, haut - bas, guerre - victoire,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности