Осмислите боља предавања брже
angry, bored, confused, happy, proud, nervous, scared, tired, excited, surprised,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности