Осмислите боља предавања брже
1) What letter makes the.... a) M b) T c) P 2) What letter makes the.... a) E b) J c) i 3) What letter makes the.... a) A b) T c) S 4) What letter makes the.... a) U b) G c) E 5) What letter makes the.... a) D b) M c) O 6) What letter makes the.... a) B b) N c) M 7) What letter makes the.... a) G b) N c) F 8) What letter makes the.... a) i b) O c) D 9) What letter makes the.... a) A b) i c) M 10) What letter makes the.... a) A b) D c) G

Fundations: Sounds (Week 2, Day 5)

аутор

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Отвори кутију је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности