Осмислите боља предавања брже
1) Beginning Sounds - Which one does NOT fit?  a) b) c) 2) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 3) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 4) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 5) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 6) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 7) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 8) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 9) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 10) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c)

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Заједница Inspirededjax Phonemic Awareness

Structured Language Interventionist - Сједињене Државе

Промени шаблон

Интерактивне активности