Recepcioner: Dobar da, izvolite. Gost: Dobar dan, ____ sam sobu na ime Ivan Marić. Recepcioner: Samo trenutak. Evo, našao sam. Jedna ____ soba. Gost: Tako je. Recepcioner: Molim Vas Vašu ____ ili osobnu ____. Gost: Izvolite. Recepcioner: Hvala. Vi ste u sobi 212. Drugi ____, lijevo. Imate ____ na park. Izvolite ključ i ____ za restoran. Večera se ____ od 19 do 21, a ____ od 6 do 9 sati. Gost: Mogu li ____ doručak u sobu? Recepcioner: Naravno. Možete naručiti ____ iz sobe. Samo birajte 9. Gost: Oprostite, ____ sam pitati ima li u sobi ____? Recepcioner: U cijelom hotelu imamo ____ internet. Izvolite ____. Gost: Je li otvoren bazen? Recepcioner: Da, bazen je otvoren cijeli dan i za goste hotela je ____. Mogu li Vam još kako ____? Gost: Hvala. To bi bilo sve za sada. Recepcioner: Želim Vam ugodan ____ u našem hotelu.

Табела

Визуелни стил

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?