Осмислите боља предавања брже
1) She is your mother's mother. She is your ... a) mother b) aunt c) grandmother d) sister 2) He is your uncle's son. He is your ... a) nephew b) cousin c) sister d) grandson 3) She is your grandma's only daughter. She is your ... a) aunt b) sister c) mother d) father 4) He is your mother's son. He is your ... a) cousin b) nephew c) niece d) brother 5) She is your uncle's wife. She is your ... a) sister b) granny c) mother d) aunt
аутор

Табела

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности