1) Која река је гранична са Румунијом? a) Дунав b) Сава c) Нишава d) Ибар 2) По којој биљци је позната Сићевачка клисура? a) Рамонда Сербика b) Панчићева оморика c) Гороцвет d) Росуља 3) Која значајна личност Србије је рођена у Тршићу? a) Свети Сава b) Никола Тесла c) Стеван Сремац d) Вук Стефановић Караџић 4) У ком месту се налази споменик Ђеле кула? a) Лесковац b) Ниш c) Врање d) Крушевац 5) Који град се налази северно од Београда? a) Нови Сад b) Крагујевац c) Чачак d) Краљево 6) На којој реци се налази град Прокупље? a) Тиса b) Сава c) Бегеј d) Топлица 7) У којој регији се налази град Зрењанин? a) Банат b) Мачва c) Метохија d) Срем 8) Која река је усекла Ђердапску клисуру? a) Велика Морава b) Дунав c) Топлица d) Сава 9) Која планина је уједно и национални парк? a) Дели Јован b) Сува планина c) Јастребац d) Тара 10) Које језеро се налази на југу Србије? a) Палићко b) Власинско c) Зворничко d) Ђердапско 11) Која бања се налази у близини Краљева? a) Нишка бања b) Сокобања c) Врањска бања d) Врњачка бања 12) Лик које знамените личности се налази на новчаници од 500 динара? a) Вук Стефановић Караџић b) Јован Цвијић c) Никола Тесла d) Стеван Стојановић Мокрањац

Колико познајеш Србију?

Табела

Визуелни стил

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?