Осмислите боља предавања брже
1) Vad som bildas biogas och värme? a) Komposterbart avfall/ Matavfall b) glas c) papper d) Metall 2) Vad som blir till möbler och energi......  a) Metal b) papperförbackningar  c) tidning d) glas 3) I återvinningsstation finns det....... a) Plast, tidning, metal,glas och plast. b) Bara färgat glas c) miljöskåp 4) Metallförbackningar blir till...... a) möbler  b) papper c) järnvägar och motordelar d) tidningar 5) Papperförpackningar blir till........ a) tidningar b) möbler c) nytt glas d) papper 6) Färgat och ofärgat glas blir till ett nytt glas a) Sant  b) Flask 7) Gamla tidningar blir till nya mjölkförpackningar. a) Sant b) Falsk 8) vart ska dessa förpackningar hamna?  a) tidning b) plastförpackning c) metal 9) vart ska dessa förpackningar hamna? a) papper och kartong b) glas c) metal 10) Vart ska dessa tidningar hamna? a) b) c) d) 11) Vart ska dessa förpackningar hamna? a) b) c) 12) Vart ska dessa förpackningar hamna? a) glas b) papper och kartong c) plast 13) Hur mycket kostar Sverige årligen återvinningscentraler som kan återanvändas, tror du? a) 20000ton b) 0ton c) 60000ton d) 80000ton 14) Hur mycket mat tycker du att vi går hem per person och år tror du? a) 18kg per år b) 72kg/person per år c) 54kg per år

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности