Осмислите боља предавања брже
Како читаш овај знак < ?, Коју рачунску радњу називамо сабирање ?, Како читаш овај знак > ?, Коју рачунску радњу називамо одузимање ?, Прочитај следећи запис: 5 > 3 ., Којим знаком записујемо сабирање?, Прочитај следећи запис: 6 < 8 ., Којим знаком записујемо одузимање?, Шта су сабирци?, Шта је умањеник?, Шта је умањилац?, Како читамо запис: 3 + 4 ?, Како читамо запис: 8 - 3 ?, Шта је збир?, Шта је разлика?.

Знаци < и >; сабирање-сабирци,збир; одузимање-умањеник,умањилац,разлика

аутор

Табела

Отвори кутију је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Сличне активности из Заједница

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности