Осмислите боља предавања брже
ИСТИНА : Вук Карџић је рођен 1787. године., Писменицу је Вук штампао 1814. године., Први српски рјечник Вук Караџић је издао 1818. године., Слово Х Вук је први пут штампао у делу "Српске народне пословице"., Слово Ђ Вук је прихватио од Лукијана Мушицког., Вуку су противници замерали што је узео слово Ј из латинице., 1852. године у Бечу Вук је издао "Други српски рјечник"., Вук је умро у Бечу 1864. године., ЛАЖ: Митрополит Стеван Стратимировић био је Вуков помагач и сарадник., Вук је осмислио начело "Пиши као што говориш"., Вуков сарадник на Другом рјечнику је био Бранко Радичевић., 1847. година се сматра годином званичне победе Вукових идеја., Први српски рјечник био је преведен на грчки и латински., Први српски рјечник имао је око 46 000 речи., Вук је упознао Јернеја Копитара у Бечу 1818. године., Пјеснарица је прва српска граматика.,

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

аутор

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности