Осмислите боља предавања брже
gemacht Hausaufgaben Ich habe., gespielt am Computer habe Ich., gehört Musik hat Anna., ferngesehen Ingrid hat..

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Магнетне речи је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Промени шаблон

Интерактивне активности