1) Како гласи Питагорина теорема? a) c = a + b b) c⌃2 = a⌃2 + b⌃2 c) c = a⌃2 + b⌃2 2) Формула за површину квадрата је: a) P= a b) P⌃2 = a c) P= a⌃2 3) Обим правоугаоника израчунавамо по формули: a) O= 2*a + 2*b b) O= a + b c) O= a + b + c 4) Ако требамо израчунати катету b код једнакокраког троугла, тражимо je по формули:   a) b = h + a b) b⌃2 = h + a*2 c) b⌃2 = ha⌃2 + (a/2)⌃2 5) Формула за висину код једнакостраничног троугла гласи:  a) h= a√3/2 b) h⌃2 = a√3/4⌃2 c) h⌃2 = a⌃2 + b⌃2 6) Површину ромба израчунавамо по формули: a) P= a*ha/2 b) P= a*h c) P= a*b 7) Средњу линију једнакокраког трапеза израчунавамо по формули: a) m= (a+b)/2 * h b) m = a + b c) m= (a+b)/2 8) Формула за дијагоналу правоугаоника гласи: a) d⌃2 = a⌃2 + b⌃2 b) d = a+b c) d= a⌃2 + b⌃2 9) Обим једнакостраничног троугла израчунаћемо по формули: a) O= a + 2*b b) O= 3*a c) O= 2*a +2*b 10) Формула за површину правоуглог трапеза је : a) P= a+b/2 b) P= a * h c) P= (a+b) * h/2

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?