Осмислите боља предавања брже
1) 6х3 a) 2 b) 4 c) 18 2) 6х2 a) 12 b) 4 c) 2 3) 6х7 a) 10 b) 42 c) 24 4) 6х4 a) 8 b) 20 c) 24 5) 6х5 a) 30 b) 16 c) 14 6) 6х6 a) 26 b) 36 c) 18 7) 6х8 a) 84 b) 15 c) 48 8) 6х9 a) 45 b) 4 c) 54 9) 6х10 a) 22 b) 60 c) 6

МНОЖЕЊЕ БРОЈА 6 И БРОЈЕМ 6

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности