Осмислите боља предавања брже
Correct: What's the time please?, Could you tell me what the time is?, Do you have the time, please?, False: Excuse me, how late is it?, Excuse me, what's the hour please?, Could you tell me what the hour is?,
аутор

Табела

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности