Осмислите боља предавања брже
car - driving a, bike - riding a, metro - get in the, train - travel by, bus - use the,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности