Осмислите боља предавања брже
1) Ко је саставио нашу азбуку? a) Доситеј Обрадовић b) Вук Караџић c) Бата Булић d) Десанка Максимовић e) Љубивоје Ршумовић f) Неко други 2) Како се зове наша азбука? a) Алфабет b) Абецеда c) Ћирилица d) Латиница e) Нема име 3) Наша азбука има... a) 10 слова b) 15 слова c) 25 слова d) 30 слова e) Немогуће је одредити 4) Колико гласова има за једно слово? a) 30 b) 3 c) 1 d) 2 e) 0 f) Немогуће је одредити 5) "Пиши као што говориш,читај као што је написано" рекао је... a) Бата Булић b) Љубивоје Ршумовић c) Десанка Максимовић d) Јован Јовановић Змај e) Вук Караџић f) Неко други 6) Која су 10,18. и 25.слово азбуке? a) Б, Р,Ћ b) М,А,Ј c) В,О,Д,А d) И,О,Ф e) Ж,С,Џ f) Не постоје та слова 7) Одреди реченицу. a) т b) носи c) Маша носи торбу. 8) Одреди слово. a) пере b) Мама пере веш. c) в 9) Одреди реч. a) Деда чува овце. b) о c) чува 10) Одреди поље у коме се слово в налази на почетку,у средини и на крају речи. a) вода, душек, сув b) свилен, дува, сив c) вишња, трава, љубав 11) Која реч је правилно написана? a) Риба b) Петровац c) ана d) млава e) Школа f) Ниједна реч није правилно написана 12) Означи тачно написану реченицу. a) пера и милош живе у београду b) пера и Милош живе у Београду. c) Пера и милош живе у београду? d) Пера и Милош живе у Београду. e) Пера и Милош живе у Београду f) Ништа од написаног није тачно 13) Одреди упитну реченицу. a) Живим у Петровцу. b) Колико имаш година? c) Ура,добила сам пса! 14) Јупи,пао је снег! a) Ово је обавештајна реченица. b) Ово је упитна реченица. c) Ово је узвична реченица. 15) Одреди обавештајну реченицу. a) Колико дана има до Нове године? b) Ближи се Нова година. c) Хеј,ускоро ће Нова година!

Научили смо о језику

аутор

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности