Осмислите боља предавања брже
1) Would you like ... tea? a) some b) any c) many d) a few 2) There isn't ... milk at home. a) any b) many c) a few d) a lot 3) I have got ... friends. a) a lot of b) many c) much d) any 4) He hasn't got ... money. a) much b) a lot c) many d) a few 5) You eat ... food! a) a lot of b) a lot c) much d) any 6) There are ... books on the desk. a) a few b) any c) many 7) I haven’t got ... friends. a) much b) some c) many 8) Is there ... milk in the fridge? a) some b) many c) any 9) Is there ... homework for tomorrow? a) some b) a few c) much 10) He’s got ... money! a) much b) many c) a lot of

Табела

Сличне активности из Заједница

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности