ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ: Миланов, београдски, дечије, школска, Јеленина, телевизијска, ОПИСНИ ПРИДЕВИ: лепа, бео, мокро, високе, најјачи, мршава,

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?