1) Matko je rekao: „Mogao bih satima pričati o ljepotama domovine!“ a) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU REČENICE b) UPRAVNI GOVOR NA KRAJU REČENICE c) NEUPRAVNI GOVOR 2) „ Jesam li vam ispričala kako je Pariz lijep zimi?“ upitala je Ida. a) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU REČENICE b) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU I NA KRAJU REČENICE c) UPRAVNI GOVOR NA KRAJU REČENICE 3) „ Svi turisti “, rekao je naš voditelj, „ zaljube se u slapove Krke kad ih prvi put vide.“ a) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU REČENICE b) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU I NA KRAJU REČENICE c) UPRAVNI GOVOR NA KRAJU REČENICE 4) „Želim loptu!“ poviče dječak. a) UPRAVNI GOVOR b) NEUPRAVNI GOVOR 5) Dječak je povikao kako želi loptu. a) UPRAVNI GOVOR b) NEUPRAVNI GOVOR c) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU REČENICE 6) UPRAVNI GOVOR a) Majka je rekla kako će ići u kupnju. b) Majka je rekla: ,,Idem u kupnju." 7) NEUPRAVNI GOVOR a) Ana je upitala: ,,Koliko je sati?" b) Anu je zanimalo koliko je sati. 8) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU REČENICE a) Matko je rekao: „Mogao bih satima pričati o ljepotama domovine!“ b) „ Jesam li vam ispričala kako je Pariz lijep zimi?“ upitala je Ida. 9) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU I NA KRAJU REČENICE a) Majka je rekla: ,,Idem u kupnju." b) Ana je upitala: ,,Koliko je sati?" c) „ Svi turisti “, rekao je voditelj, „ zaljube se u slapove Krke kad ih prvi put vide.“ 10) UPRAVNI GOVOR NA POČETKU REČENICE a) Majka je rekla: ,,Idem u kupnju." b) Ana je upitala: ,,Koliko je sati?" c) „ Jesam li vam ispričala kako je Pariz lijep zimi?“ upitala je Maja. 11) UPRAVNI GOVOR NA KRAJU REČENICE a) Majka je rekla: ,,Idem u kupnju." b) „ Jesam li vam ispričala kako je Pariz lijep?“ upitala je Ida. c) Majka je rekla kako će ići u kupnju.

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?