Осмислите боља предавања брже
1) Where is the boy? a) He are on the box. b) He is on the box. c) She is on the box. d) She are on the box. e) It is on the box. f) It are on the box. 2) Where is the girl? a) He is on the box. b) She are on the box. c) He are on the box. d) She is on the box. e) It is on the box. f) It are on the box. 3) Where is the monkey? a) He is on the box. b) She is on the box. c) It is on the box. d) He are on the box. e) She are on the box. f) It are on the box. 4) Where is the banana? a) He are on the box. b) He is on the box. c) She are on the box. d) She is on the box. e) It are on the box. f) It is on the box. 5) Where are the children? a) He are on the box. b) She are on the box. c) It are on the box. d) They are on the box. e) They is on the box. 6) Where are the apples? a) It is on the box. b) It are on the box. c) They is on the box. d) He are on the box. e) They are on the box. f) She is on the box.

Табела

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности