КУЋИЦА - Мала КУЋА је..., КУЋЕРИНА - Велика КУЋА је... , ВРАПЧИЋ - Мали ВРАБАЦ је..., РУЧЕРДА - Велика РУКА је..., ВРЕДАН - ... је исто што и МАРЉИВ., БОДЉА - ... је исто што и ТРН., ВРЕЋА - ... или ЏАК., УЧЕНИК - ... или ЂАК., ДАН - НОЋ, а супротно је..., ВРУЋЕ - ХЛАДНО, а супротно је..., ЛЕПО - РУЖНО, а супротно је...,

Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно.

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?