1) MONEY a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 2) WELDER a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 3) TRACTOR a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 4) INVENTORS a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 5) TEACHERS a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 6) RUBBER a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 7) COMPANY OWNER a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 8) TRUCKS FOR DELIVERY a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 9) Petroleum a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 10) MACHINERY a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 11) COAL a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 12) COPPER a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 13) MECHANIC a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 14) INVESTORS a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 15) IRON ORE a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 16) FACTORY a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 17) Henry Ford a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 18) Alexander Graham Bell a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP 19) Thomas Edison a) RESOURCES b) LABOR c) CAPITAL d) ENTREPRENEURSHIP

Тема

Фонтове

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?