Именице: царица, сноп , класје, поље, јесен, глава, вреж, трава, Придеви: горда, бајна, златно, дражесно, лиснати, чаробно, мирисна, Глаголи: стоји, спуштати се,

Тема

Фонтове

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?